Hallitus Puheenjohtaja: Urpo Malin

Toiminnanohjaaja: Maisa Martikainen

Vuosikokoukset

Yhdistys kutsuu koolle sääntömääräiset, kaikille avoimet vuosikokoukset kahdesti kalenterivuodessa. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.

 

Mikä on A-Kilta?

Vuonna 1993 perustettu Kirkkonummen A-Kilta ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka edistää päihdeongelmista kärsivien mahdollisuutta vertaistuelliseen kohtaamiseen, palvelutukeen ja toipumiseen.

Yhdistys ylläpitää Kirkkonummella päihteetöntä yhteisötilaa. Matalan kynnyksen toiminta on tarkoitettu päihde- ja mielenterveystoipujille mukaan lukien korvaushoidossa olevat ja läheiset. Toiminta perustuu kumppanuuteen Kirkkonummen kunnan mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa.

Kirkkonummen A-Kilta ry kuuluu valtakunnalliseen A-Kiltojen Liittoon.

Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

 

Tarkoitus:

 • Edistää päihdetoipumista ja toipumiskulttuuria sekä päihteetöntä elämäntapaa
 • Ylläpitää ja edistää samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden keskinäistä vuorovaikutusta ja päihdetoipumista tukevien elämänkokemusten välittymistä ihmiseltä toiselle (vertaistuki)
 • Edistää ja ylläpitää yhdistyksen jäsenten ja heidän läheistensä omatoimisuutta
 • Tehdä tunnetuksi vapaaehtoisuuteen perustuvaa A-kiltatoimintaa
 • Poistaa päihdekysymyksiin, A-kiltoihin ja päihdetoipujiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja kielteisiä asenteita
 • Etsiä uusia toimintamuotoja päihdeongelmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

 

Toimintamuodot:

 • Vertaistuki ja päihdetoipumista tukeva virkistys ja muu vastaava toiminta
 • Tiedotustoiminta päihdehaittoihin ja päihdetoipumiseen liittyvissä kysymyksissä
 • Ryhmätoiminnan järjestäminen
 • Julkaisutoiminta
 • Yhteistyö muiden A-kiltojen ja A-Kiltojen Liitto ry:n sekä muiden yhdistyksen tavoitteita edistävien toimijoiden kanssa
 • Tarpeen mukaan ylläpitää voittoa tavoittelematta päihdetoipujille tarkoitettua päiväkeskusta ja päihdehuollon tuettua tai kuntouttavaa asumista

Edellä mainitun tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta ja solmia kumppanuus- tai ostopalvelusopimuksia.